Vergoedingen Praktijk Munera

Marian is erkend therapeut en daarom is vergoeding voor de psycho-sociale begeleiding (hypno- en traumatherapie) als alternatieve geneeswijze in het aanvullend pakket bij de ziektekostenverzekering mogelijk. Je eigen bijdrage wordt dan NIET aangesproken. Hier is een overzicht van de vergoedingen in 2021. In dit overzicht kan jij zien hoeveel je via jouw verzekering vergoed kunt krijgen. Is het onduidelijk? Stuur me een mailtje of bel me op mijn mobiel 06 1805 6812

Bij Praktijk Munera wordt er per afspraak of traject gefactureerd. Deze factuur moet u zelf aan Praktijk Munera betalen. Hierna kan jij deze factuur declareren bij de ziektekostenverzekeraar.

.

De gegevens van Praktijk Munera:

Bankrekening: NL31INGB0009353657

K.v.K.: 390818280000

AGBcode praktijk; AGBcode M. Cornelisse

Beroepsvereniging: L.V.N.T. (Landelijke Vereniging Natuurgeneeskundig Therapeuten). Overkoepelende organisatie: R.B.C.Z. (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg). Klachtenbehandeling S.C.A.G. (Stichting Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen).

Tarieven Praktijk Munera

Traumatherapie en Hypnotherapie als zijn Psycho-sociale begeleiding, door de ziektekostenverzekering (gedeeltelijk) vergoed is € 90,- voor 1,5 uur.

Een intake is 50 % en daarom € 45,-

Mindfulness training

Individueel 9 bijeenkomsten voor € 750,-. Inclusief intake, werkboek en 12 ingesproken meditatie oefeningen

In groepsverband € 375,- euro/training. Inclusief intake, werkboek en 12 ingesproken meditatie oefeningen

Hartcoherentie training

Individueel 7 bijeenkomsten voor € 600,-

Reconnective Healing

€ 90,- per sessie. Ik trek er 1,5 uur voor uit.

De Reconnection

Het symbolisch gedrag van € 333,- euro voor twee sessies met een of twee nachten ertussen

Afspraken Praktijk Munera

Afzeggen

Jou en mijn werk neem ik serieus. Daarom is een afspraak gereserveerde tijd voor jou. Deze afzeggen betekent voor mij onbetaalde tijd. Een week van te voren kan deze niet meer ingevuld worden. Daarom wil ik je vragen om een afspraak alleen af te zeggen als het echt niet anders kan. Afzeggen tot 2 dagen voor de afspraak breng ik niet in rekening

Aantal sessies

Het aantal sessies is afhankelijk van de vraag waarmee je komt en de doelen die je stelt. Tijdens de intake of in het 2e consult maken we hier afspraken over. Afhankelijk van wat nodig is, doen we 6 of 10 sessies en dan een evaluatie.

Tijdsduur

Een sessie duurt normaal 1,5 uur. Het is fijn om voldoende tijd te hebben bij de lichaamsgerichte trauma therapie of hypnotherapie. Een zorgvuldige afronding van een sessie vind ik belangrijk. Soms gaan we daarom vijf minuten (onbetaald) door. Regelmatig hoor ik clienten zeggen dat zij blijer de deur uitgaan dan dat ze zijn gekomen.

frequentie

Normaal is dit 1 x per week/twee weken. We spreken dat in de intake af.

contact tussen de sessies

De sessies worden zorgvuldig afgerond. Dat wil zeggen dat we in Traumatherapie altijd weer naar een ontspannen of goed gevoel terug gaan. Ondanks dat kan het gebeuren dat je daarna toch hoog in de stress schiet. Je kunt me in de momenten van crisis altijd bellen en mailen. Zo snel mogelijk, maar zeker binnen 48 uur heb ik contact met je opgenomen. Ik vind het namelijk belangrijk dat niet te lang in een crisis zit.

een kLACHT

In de praktijk streef ik naar transparantie en openheid. Mocht je toch onverhoops ontevreden zijn, dan hoop ik dat je naar mij toestapt om uit te praten en af te stemmen. Als je na dit uitpraten toch een klacht wilt indienen, dan is jouw 1e stap het bellen van mijn beroepsvereniging, de L.V.N.T. Telefoon: 033 - 472 60 03 Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Via deze beroepsvereniging ben ik aangesloten bij de S.C.A.G. Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg, die zorg draagt voor de klachtafhandeling.

Privacybeleid Praktijk Munera

persoonsgegevens bewaren

De persoonsgegevens van clienten en anderen bewaar, bewerk en beveilig ik op een zorgvuldige wijze, in de zin van de wetgeving van de A.V.G.

Ik ben met je in contact gekomen als client van Praktijk Munera, in een workshop, training, lezing of een persoonlijke ontmoeting, waar we op vrijwillige basis de persoongegevens hebben uitgewisseld.

Uw gegevens worden beveiligd door een gebruikersnaam en wachtwoord, die ik zelf alleen ken. Uw gegevens geef ik niet aan derden, tenzij ik van te voren u informeer en uw toestemming vraag. Indien er sprake is van een papieren dossier (in geval u client bent) dan worden deze opgeborgen in een af te sluiten kast.

Met mijn nieuwsbrief heb ik de intentie om je zinnige informatie toe te sturen en je op de hoogte te brengen van de activiteiten van Praktijk Munera. Indien je hier niet meer op prijs stelt, kan je elk moment je uitschrijven uit de nieuwsbrief.

Aanleggen van een dossier als therapeut

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Het clienten dossier

In het dossier worden gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Extra zorgvuldigheid bij clienten

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,
 • zorg draag dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
 • Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

uw toestemming als client

Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen. IN de hierna te noemen situaties zullen gegevens van uw dossier, na het informeren van u en na het toestemming vragen van u, aan derden doorgegeven worden.

 • Het informeren van andere zorgverleners, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond, of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.
 • Het informeren van andere zorgverleners, die tijdens mijn afwezigheid mijn praktijk waarneemt.
 • in andere gevallen

Uitzondering: Indien uw psychische toestand gevaar kan opleveren voor uwzelf of uw omgeving, ben ik genoodzaakt om uw huisarts/dienstdoende arts in te lichten.

De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

De zorgnota voor een client

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • uw geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’, of 'psychosociaal consult’
 • de kosten van het consult

vragen

Mocht je nog vragen hebben over het privacybeleid van Praktijk Munera neem gerust telefonisch of via de email contact met Marian op.

links Praktijk Munera

praktijk voor traumatherapie, hypnotherapie, mindfulness en Reconnection

Marian Cornelisse

Marian Cornelisse is erkend therapeut bij Praktijk Munera. Haar doel is altijd het verhogen van Levenskracht, Geluk en Perspectief. Hiervoor neemt zij als uitgangspunt het lichaam en de geest tot rust te brengen op een liefdevolle en persoonlijke manier.

Wat er in de binnenwereld van de mensen om me heen leeft, heeft me altijd gefascineerd. Als kind beleefde ik al de gevoelswaarde van de verhalen van de volwassenen. Dankzij mijn twee kinderen heb ik ervaren wat liefde is. Dit was het begin van een omwenteling dat resulteerde in een basishouding om alles vanuit mijn hart te gaan ontmoeten. Elke dag geeft me groeimogelijkheden om liefdevol, met respect en zonder oordeel te leven.
Marian Cornelisse Contact